Gestionarea corectă a deșeurilor – O prioritate pentru agenții economici

Cadrul legal privind gestionarea deșeurilor se aliniază noilor prevederi europene care vizează atât măsuri de prevenire în privința producerii deșeurilor, cât și soluții de folosire inteligentă a resurselor naturale. 

În mod cert, una dintre prioritățile de mediu pe care trebuie să le aibă în vedere orice agent economic este gestionarea corectă a deseurilor. În plus, business-urile care dețin un plan eficient de gestionare a lor își dovedesc angajamentul puternic pe care îl prezintă față de mediul înconjurător. 

Ce aspecte trebuie luate în considerare pentru garantarea unui plan corect de gestionare deșeuri?

Pentru întocmirea și deținerea unui plan corect de gestionare deșeuri, societățile economice trebuie să acorde atenție următoarelor aspecte:

Noile prevederi ale cadrului legal

Cadrul legal privind regimul deșeurilor este într-o continuă evoluție, acest lucru fiind datorat noilor direcții europene de mediu stabilite. În legislație sunt prevăzute noi măsuri de gestionare deseuri, care odată implementate și respectate, ele vor contribui la:

  • Prevenirea și reducerea considerabilă a volumului de deșeuri generat;
  • Utilizarea rațională a resurselor disponibile;
  • Anticiparea corectă a posibilelor riscuri de mediu;
  • Îmbunătățirea eficienței proceselor operaționale desfășurate.

Practic, fiecare măsură prevăzută în legislație are o contribuție definitorie la creșterea performanței de mediu la nivel național. 

Spre exemplu, măsura ce vizează întocmirea și deținerea unui program de prevenire și reducere deșeuri, stabilită în Ordonanța de Urgență 92/2021 urmărește implementarea unui management eficient și durabil al deșeurilor. 

Această măsură trebuie respectată de către firmele ce desfășoară activități industriale sau economice, în baza unei autorizatii de mediu/ autorizatie integrata de mediu.

Respectarea ierarhiei deșeurilor

În procesul de gestionare deșeuri, este prioritară acordarea unei atenții sporite ierarhiei deșeurilor. Gestionarea corectă a lor se realizează pe fondul celor 3 direcții, mai precis:

  • Prevenirea generării deșeurilor;
  • Reciclarea deșeurilor și folosirea materialelor rezultate;
  • Eliminarea definitivă a deșeurilor.

Ținând cont de aceste direcții, modul de gestionare deșeuri va fi unul corespunzător, în acord cu prevederile cadrului legal în vigoare. În plus, printre obligațiile pe care generatorii și deținătorii de deșeuri le au de respectat menționăm și evidenta deseurilor, aceasta asigurând o gestionare a lor ținând cont de 2 criterii importante: volumul și tipul de deșeu generat. 

În baza acestei evidențe este transmisă raportarea anuală a deșeurilor, autoritățile de mediu verificând astfel dacă sunt respectate prevederile legale. Totodată, firmele au un punct de plecare în privința adoptării unor măsuri clare de prevenire și minimizare deșeuri.

Conținutul autorizației de mediu

Ținând cont de activitatea efectuată (aflată sub un cod CAEN autorizabil) societatea economică este obligată să respecte prevederile din autorizație și să implementeze noi proceduri și  acțiuni corective stabilite pentru îmbunătățirea procesului de gestionare deșeuri.

Pentru agenții economici, autorizația de mediu reprezintă instrumentul de control al activității desfășurate, aceasta integrând multiple date relevante pentru activitatea de gestionare corectă a deșeurilor. Printre aspectele vizate menționăm:

  • Procesele operaționale autorizate – cu accent pe proceduri, materii prime folosite, utilajele și echipamentele utilizate etc.;
  • Măsuri de îmbunătățire a activității de gestionare deșeuri – este stabilit un plan de acțiune pentru atingerea obiectivelor de propuse, astfel încât activitatea realizată să asigure minimizarea impactului generat asupra mediului.

În concluzie, contribuția agenților economici la un viitor sigur trebuie să se reflecte în planul de gestionare al deșeurilor, fiind abordat un comportament sustenabil, în acord cu legislația națională de mediu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *